Behandling af lavt stofskifte (hypothyreoidisme)

Vi ønsker, at den nuværende behandling rettes ind efter den videnskabelige forskning på en række punkter:

1. Det er udbredt praksis, at diagnosen udelukkende stilles ud fra normalværdier for niveauet af TSH, selv om disse værdier mangler solidt grundlag. Der arbejdes med forskellige normalværdier, et normalområde på 0,2-5 og et normalområde på 0,4-3,5, ligesom normalområdet kan variere, alt efter hvilket laboratorie, der benyttes.1) Samtidig er der undersøgelser, som viser, at måling af TSH-niveauet alene ikke er tilstrækkeligt til at vurdere stofskiftets tilstand.15,16) Disse usikkerheder gør det vigtigt at indprente, at en diagnose aldrig bør stilles ud fra en laboratorieværdi alene. Tolkning af parakliniske undersøgelser skal altid ske ud fra en samlet tolkning af anamnese og objektive fund. Det må derfor indskærpes over for danske læger, at patientens symptomer skal tages alvorligt og skal inddrages i vurderingen.

2. Gældende praksis tilbyder udelukkende behandling i form af tilskud af T4-hormon, selv om forskningen viser, at en kombinationsbehandling er det bedste valg for visse patienter.6,12) Behandling med andre præparater end T4 alene bør være en mulighed.

3. Forskningen i lavt stofskifte bør opprioriteres med det formål at øge forståelsen af sammenhænge. Den nuværende forskning peger på,

a) at lavt stofskifte kan have sammenhæng med mangel på andre hormoner end stofskiftehormoner 4-5, 14) samt mangel på næringsstoffer, herunder selen, som både er nødvendig for omdannelsen af stofskiftehormoner 9) samt dæmper den autoimmune reaktion i skjoldbruskkirtlen7-11)

b) at et højt kolesteroltal kan være en markør for lavt stofskifte, og at dette må tages alvorligt, før man begynder at give statiner til sænkning af kolesteroltallet. 2) Hvis en patient med lavt stofskifte gives statiner, vil det forværre sygdommen. 3)

c) at lavt stofskifte i 90% af tilfældene har en autoimmun faktor, og at der findes en række muligheder for at behandle den autoimmune reaktion 4-5,7-11,13)

Ingen af disse behandlingsveje udnyttes i det nuværende behandlingsregime ved blot at udskrive T4-hormon.

Kilder

1) Knudsen N.: "Hvad er en normal TSH-værdi?", Thyroidea Landsforeningen. http://www.thyreoidea.dk/artikler/medicin/hvad-er-en-normal-tsh-vaerdi.html

2) Karthick N. et al.: "Dyslipidaemic Changes in Women with Subclinical Hypothyroidism." Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2013 Oct, Vol-7(10): 2122-2125.

3) Deichmann et al.: "Coenzyme Q10 and Statin-Induced Mitochondrial Dysfunction." The Ochsner Journal 10:16–21, 2010, Academic Division of Ochsner Clinic Foundation.

4) Awad HA et al.: ”An evidence for the transcriptional regulation of iodothyronine deiodinase 2 by progesterone in ovarectomized rats.” J Physiol Biochem. 2013 Dec 23.

5) Janssen E et al.: ”High prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with polycystic ovary syndrome.” European Journal of Endocrinology, 2004:150.

6) Obertas R et al.: "Effects of Thyroxine as Compared with Thyroxine Plus Triiodothyronine in Patients with Hypothyroidism." New England Journal of Medicine, feb. 1999. Hent som pdf.

7) Gärtner R et al.: ”Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodies concentrations.” J Clin Endocrinol Metab. 2002 Apr;87(4):1687-91.

8) Zhu L et al.: ”Effects of selenium supplementation on antibodies of autoimmune thyroiditis.” Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2012 Aug 28;92(32):2256-60

9) Drutel A et al.: ”Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicians.” Clinical endocrinology. 2013 Feb;78(2):155-64.

10) Turker O et al.: ”Selenium treatment in autoimmune thyroiditis: 9-month follow-up with variable doses.” Journal of Endocrinology, 2006, 190, 151-156

11) Toulis KA et al.: ”Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis.” Thyroid. 2010 Oct;20(10):1163-73.

12) Derwahl KM, Symposium Wiesbaden. Ärtzte Zeitung online. Se artiklen i dansk oversættelse.

13) Weiss EP et al.: ”Dehydroepiandrosterone (DHEA) replacement decreases insulin resistance and lowers inflammatory cytokines in aging humans.” AGING, May 2011, Vol. 3 No. 5

14) Sathi P et al.: "Progesterone therapy increases free thyroxine levels - data from a randomized placebo-controlled 12-week hot flush trial." Clinical Endocrinology (Oxf). 2013 Aug;79(2):282-7.

15) Fraser WD et al.: "Are biochemical tests of thyroid function of any value in monitoring patients receiving thyroxine replacement?" Br Med (Clin Red Ed), sep 1986.

16) Skinner GRB et al.: "Clinical Response to Thyroxine Sodium in Clinically Hypothyroid but Biochemically Euthyroid Patients." J Nutr Environ Med, juni 2000.

Undersøgelserne kan findes på PubMed.

 

 

NYHEDER
FOKUSPUNKTER
FORSKNING